Petitie
Start een open debat over 5G, Smart Cities en AI

Onderteken op Petities.nl

Wij,

Bezorgde burgers, vragen aandacht voor urgente kwesties rondom de uitrol van 5G, Smart Cities en kunstmatige intelligentie (AI) in de openbare ruimte.


Constateren:

Dat er vele rapporten zijn die negatieve effecten aantonen van elektromagnetische straling op mens & natuur.

Dat de groei van zendmasten, datacentra en slimme apparatuur aanzienlijke impact zal hebben op het milieu.

Dat privacy, cybersecurity en vrijheid onder druk staan door de nieuwe technologieƫn en er geen controle is op de inzet van AI.

Dat over de uitrol van 5G, Smart Cities en AI geen breed maatschappelijk debat heeft plaatsgevonden.


En Verzoeken:

Bij de gezondheidseffecten van straling het voorzorgsbeginsel toe te passen.

Bij de milieueffecten de ecologische impact mee te wegen.

Wat betreft privacy, veiligheid en vrijheid de monitoring en gegevensverzameling onafhankelijk te laten controleren, zonder politieke of commerciƫle inmenging.

Om lokale gemeenschappen te betrekken bij de besluitvorming en een breed maatschappelijk debat te faciliteren over de inzet van 5G, Smart Cities en AI.


> Achtergrondinformatie bij deze petitie


Onderteken op Petities.nl


emfkaart.nl/ 2024/