emfkaart.nl

straling op de kaart zetten

We meten alles tot op de centimeter of de milligram nauwkeurig. Hoeveel PFAS in het water, hoeveel microplastics in ons lijf of hoeveel CO2 er in de lucht zit. Alles wordt gemonitord, soms van minuut tot minuut.

Wat wordt er in die meetwoede over het hoofd gezien? Wat dacht je van straling. In deze eeuw is de EMF straling, door smartphones en masten, exponentieel toegenomen. Met allerlei onzichtbare gevolgen.

Met EMF kaart krijgen we inzicht in de straling op straatniveau. In verschillende delen van het land zijn meetgroepen ontstaan om het eigen gebied in kaart te brengen. Wekelijks worden er nieuwe metingen toegevoegd.

Bij het meten volgt iedereen hetzelfde protocol en gebruikt iedereen eenzelfde type geijkte meter.


direct naar


de kaart

klik op een meting om de details te zien
klik rechtsboven de kaart om schermvullend te maken.
Legenda

Genoteerd in Microwatt per vierkante meter (μW/m2). Lees hier meer over meetwaardes en richtlijnen.

De limiet in Nederland is voor de uitrol van 5G verhoogd naar 10.000.000 microwatt/m2 (10 watt per m2) voor de frequenties hoger dan 2 GHz.

Legenda

*) Deze stralingsbronnen zijn slechts door enkele meetgroepen in kaart gebracht. Voor een volledig overzicht van antenne installaties en zendmasten, kunt u het beste gaan naar antennekaart.nl.


emfkaart.nl/ 2024/