EMF kaart NL

meten is weten

Hoe is het gesteld met elektromagnetische straling (of EMF) in de buitenruimte? Voor EMF kaart worden op diverse plaatsen in Nederland metingen verricht. De resultaten worden getoond op deze website en ook op Googlemaps.

De metingen verschillen sterk per straat of wijk. Vooral in stedelijke gebieden en in het zicht van de masten kunnen de waardes hoog oplopen. Onder bomen of tussen hoge gebouwen loopt de straling snel terug.

Met de alsmaar toenemende straling is het interessant om het verloop in tijd te kunnen volgen. Als er straks meer frequenties worden toegevoegd of er komen extra antennes bij, dan kan gemeten worden wat voor effect dit heeft op de stralingsintensiteit.

smart is niet slim

de kaart | op googlemaps

klik op een meting om de details te zien
klik rechtsboven de kaart om schermvullend te maken

Microwatt/m2 (μW/m2)

Legenda

emfkaart.nl/ 2024/