MeedoenEMF kaart NL staat open voor iedereen die een gedeelte van Nederland in kaart wil brengen. Tot dusver wordt op verschillende plaatsen gemeten in Amsterdam, het Gooi, Utrecht, de Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, Apeldoorn, Helmond en delen van Friesland.


Uitgangspunten

Vereiste om mee te doen is het volgen van de methodiek en het gebruik van de geijkte Safe and Sound Pro stralingsmeter. Het doen van metingen werkt het beste met z’n tweeën. Daarbij doet één de meting en de ander de administratie.


Hulp bij opzetten

Aan geïnteresseerden kan een training gegeven worden. Hieronder zijn de PDF en Excel formulieren beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van metingen. Meten kan alleen met de geijkte Safe and Sound Pro II meter. Als er geen eigen stralingsmeter beschikbaar is, kan deze voor een beperkte periode geleend worden bij stichting Stralingsbewust Zeist. Neem hiervoor contact met ons op. Het plaatsen van metingen op de kaart wordt verzorgd door Stralingsbewust Zeist. Stuur hiervoor de Excel met ingevoerde data naar ons.

Meetformulier EMF kaart voor op straat (PDF)
Invulformulier EMF Kaart voor thuis (Excel)

Meetformulier EMF kaart
Voorbeeld van een ingevuld Meetformulier.

Kaartje

Als je aan het meten bent op een kruising, krijgt dat soms best wel wat bekijks. Hiervoor is een kaartje gemaakt, zodat geïnteresseerden wat uitleg kunnen krijgen over het project.

Kaartje met informatie voor geïnteresseerden.

emfkaart.nl/ 2024/