Meedoen


EMF kaart staat open voor alle meetgroepen of enthousiaste individuen die een gedeelte van Nederland in kaart wil brengen. Tot dusver wordt op verschillende plaatsen gemeten in Amsterdam, het Gooi, Utrecht, de Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort, Apeldoorn, Renkum, Eindhoven, Helmond en meer... Heb je interesse om mee te doen? Kijk dan of je in je omgeving mensen kent die ook mee willen doen. En neem contact op met ons voor ondersteuning.


Uitgangspunten

Vereiste om mee te doen is het volgen van een vooropgestelde methodiek en het gebruik van de geijkte Safe and Sound Pro II stralingsmeter. Het doen van metingen werkt het beste met z’n tweeën. Daarbij doet één de meting en de ander de administratie.

Lees hier meer over de Methodiek en de Stralingsmeter.
Online cursus

Iedereen die erover denkt om mee te gaan meten op straat, kan om te beginnen deze twee korte online cursussen volgen. Ze zijn gemaakt door Luc Leenders voor EMFkaart.be. In Vlaanderen volgen ze dezelfde procedure, dus zijn uitleg geldt ook voor Nederland.

training 1:
> Inleiding EMF kaart
> Hoe meet je op locaties?
12 minuten
training 2:
> Hoe meet je op kruispunten?
12 minuten


Training voor startende meetgroepen

Ook is het mogelijk voor meetgroepen om een training te ontvangen. Enkele medewerkers van emfkaart.nl zullen dan een meetgroep ter plaatse trainen in methodiek en procedures. Daarbij is ook ondersteuning bij de organisatie en de invoer van data in een spreadsheet. Doel is om de waardes exact te noteren. Opdat alles precies verloopt, zoals voorgeschreven door het wereldwijde onderzoek van Magda Havas.

Interesse in een training? Neem contact met ons op.
Formulieren

Hieronder zijn de PDF formulieren beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van metingen. Meten kan alleen met de geijkte Safe and Sound Pro II meter.

Meetformulier EMF kaart voor Locaties (PDF)
Meetformulier EMF kaart voor Kruisingen (PDF)

Meetformulier EMF kaart
Voorbeeld van een ingevuld Meetformulier voor Kruisingen.

Invoer van de meetdata

Het invoeren van de data is een precisiewerkje waarvoor je een beetje verstand van spreadsheets nodig hebt. Vraag vooral hulp van een invoerder uit een andere meetgroep.

Meer over de Data invoer.Kaartjes om uit te delen

Als je aan het meten bent op een kruising, krijgt dat soms best wel wat bekijks. Hiervoor is een kaartje gemaakt, zodat geïnteresseerden wat uitleg kunnen krijgen over het project.

EMF kaartje (buitenkant)
EMF kaartje (binnenkant)

emfkaart.nl/ 2024/