Over de kaartIn 2022 is door stichting Stralingsbewust Zeist het project emfkaart.nl gestart om de elektromagnetische straling in de buitenruimte in kaart te brengen. Sinds die tijd gaan op diverse plaatsen in Nederland mensen de straat op om metingen te verrichten.

🔗 Stralingsbewust Zeist


Methodiek

Op een kruising wordt op iedere hoekpunt een meting in alle vier de windrichtingen verricht. In totaal zijn er dus vier metingen, iedere hoek één. Het gemiddelde van de vier hoekpunten bepaalt de waarde van de kruising.

Bij een meting wordt zowel het gemiddelde als de piekwaarde genoteerd. Op de kaart is de piekwaarde bepalend voor de kleur die een meting krijgt. Hoe hoger de piekwaarde, hoe donkerder de kleur.

Alle metingen worden buiten op straat gedaan. In huizen kunnen meetwaardes lager uitvallen omdat muren en ramen de straling terugkaatsen of absorberen. Boven het straatniveau, in hoge gebouwen, kunnen meetwaardes hoger uitvallen.


Stralingsmeter

Voor alle metingen wordt gebruik gemaakt van de Safe and Sound Pro II stralingsmeter. Dit is een meter die geijkt is in een onafhankelijk laboratorium. Het bereik van de meter is van 200 MHz. tot 8 GHz. Hogere frequenties, zoals straalzenders worden niet opgepikt. De meter is erg goed in het opsporen van stralingspieken omdat iedere 5 milliseconden een meting wordt gedaan. Hierdoor vangt de Safe and Sound Pro meer pieken op dan de meeste andere meters. Bijvoorbeeld, een Cornet doet slechts één meting per 100 milliseconden.


Wereldwijd project

De opzet (methodiek en stralingsmeter) komt van de Canadese emeritus hoogleraar Magda Havas. Zij is het wereldwijde project gestart om de straling in stedelijke gebieden in kaart te brengen, Can You Brag bout Your City? (kun je opscheppen over je stad). Vanuit de hele wereld ontvangt zij metingen.

De wereldkaart wordt maar moeizaam bijgewerkt. Daarom is in Nederland deze website opgezet, emfkaart.nl. Hiervoor wordt dezelfde methodiek en stralingsmeter gebruikt.

🔗 Global EMF project

EMF kaart NL in de pers
Interview met Liselore Gerritsen in de Gooi- en Eemlander
Interview met Henry Staats in de Stichtse Courant
Artikel over EMF kaart in gemeente Utrechtse Heuvelrug

emfkaart.nl/ 2024/