ProtocolBij het meten wordt een vastgelegd protocol gevolgd. De opzet daarvan komt van de Canadese emeritus hoogleraar Magda Havas. Zij is het wereldwijde project gestart om de straling in stedelijke gebieden in kaart te brengen, Can You Brag bout Your City? (kun je opscheppen over je stad). Vanuit de hele wereld ontvangt zij metingen. De website wordt alleen niet meer goed bijgewerkt. Zie: Global EMF project. Vandaar dat in 2022 EMF kaart NL is opgericht, om de data voor heel Nederland te verzamelen.


Methodiek

Op een kruising wordt op iedere hoekpunt een meting in alle vier de windrichtingen verricht. In totaal zijn er dus vier metingen, iedere hoek één. Het gemiddelde van de vier hoekpunten bepaalt de waarde van de kruising.

Bij een meting wordt zowel het gemiddelde als de piekwaarde genoteerd. Op de kaart is de piekwaarde bepalend voor de kleur die een meting krijgt. Hoe hoger de piekwaarde, hoe donkerder de kleur.

Alle metingen worden buiten op straat gedaan. In huizen kunnen meetwaardes lager uitvallen omdat muren en ramen de straling terugkaatsen of absorberen. Boven het straatniveau, in hoge gebouwen, kunnen meetwaardes hoger uitvallen.


Stralingsmeter

Voor alle metingen wordt gebruik gemaakt van de Safe and Sound Pro II stralingsmeter. Dit is een meter die geijkt is in een onafhankelijk laboratorium. Het bereik van de meter is van 400 MHz. tot 7,2 GHz. Hogere frequenties, zoals straalzenders worden niet opgepikt. De meter is erg goed in het opsporen van stralingspieken omdat iedere 5 milliseconden een meting wordt gedaan. Hierdoor vangt de Safe and Sound Pro meer pieken op dan de meeste andere meters. Bijvoorbeeld, een Cornet doet slechts één meting per 100 milliseconden.

Waar is die te krijgen?

De stralingsmeter is te koop bij zowel Vitalitools als Life-Maxx. De kosten bedragen ongeveer 480 euro. Voor meetgroepen is er een leentoestel beschikbaar, deze kan voor een beperkte tijd geboekt worden bij Stralingsbewust Zeist. Je kunt ook informeren bij andere meetgroepen, of zij hun exemplaar willen uitlenen. En je kunt de meter huren bij Vitalitools.


Over de kaart
Meedoen


emfkaart.nl/ 2024/