Data Invoer


Het invoeren van de data is een precisiewerkje waarvoor je een beetje verstand van spreadsheets nodig hebt. Op deze pagina wat hulp voor bij het invoeren.

De spreadsheet is hieronder als Microsoft Excel te downloaden. Maar als je liever Google Spreads of Apple's Numbers wilt, dan kan dat ook.

Invulformulier EMF Kaart V4 (Excel)

Aandachtspunten bij invoer

 • Graag alleen voornamen in de eerste kolom noteren.
 • Datum gewoon als getallen noteren, gescheiden door streepjes: 5-7-2024
 • Tijden noteren met dubbele punt tussen uren en minuten; In 24 uurs notatie: 14:35
 • Temperatuur in hele getallen noteren: 19
 • Op alle regels alle velden volledig invullen

Types bewolking

 • onbewolkt
 • licht bewolkt
 • half bewolkt
 • zwaar bewolkt

Types neerslag

 • droog
 • regen
 • motregen
 • mist
 • sneeuw

Drukte

Aantal verkeersdeelnemers per minuut (alle deelnemers: auto, fiets, voetganger tellen als 1 deelnemer)

 • rustig (0-9)
 • gemiddeld (10-19)
 • druk (>20)

Type meting

 • 4-puntmeting (op kruisingen 4 rondom-metingen, iedere hoek één)
 • 3-puntmeting (als meting op een punt niet mogelijk is kan bij uitzondering op drie punten een rondom-meting gedaan worden)
 • 1-puntmeting (op locaties 1 rondom-meting)

Voor 1-puntmetingen altijd op 1 punt in vier windrichtingen meten.
Voor 4-puntmetingen altijd een denkbeeldig vierkant maken (rondom de kruising, rotonde, t-splitsing, etc.) en op elk van de vier hoekpunten in vier windrichtingen meten.

Type Kruising/ Locatie

 • Kruising
 • T-splitsing
 • Plein
 • Rotonde
 • Voor ingang
 • In bocht
 • Brug
 • Natuurgebied
 • Etc.

Locatie en kruisingen

In geval van kruispunten de straatnamen noteren in de twee velden. In geval van een locatie in straatnaam #1 de locatienaam invoeren (bv. Scholengemeenschap Godelinde) en de straatnaam en evt nummer in de tweede veld (bv. Kort van der Lindenweg #34). Graag alle plaatsnamen, locaties en straatnamen met hoofdletter beginnen en volledig uitschrijven.

Coördinaten

In Google Maps kunnen de coördinaten geselecteerd worden door op het midden van de kruising of op de locatie met de rechtermuisknop te klikken. Er verschijnt dan een lijstje, met als eerste optie de coordinaten. Selecteer deze zodat deze op het klembord geplaatst worden. Plak deze in het veld. De juiste notatie is breedtegraad, lengtegraad. Voorbeeld: 52.08694, 5.32612

Meetwaardes

 • In geval van een Eenpunts meting alleen de waarde in de eerste kolom van AVG en MAX noteren. AVG A en MAX A.
 • In geval van een Vierpunts meting alle vier de AVG en MAX waardes invoeren. (alle vier de hoeken)

Opmerkingen

Hier graag opvallende zaken noteren, bijvoorbeeld 'zendmast in zicht', 'dode bomen vlakbij mast', 'slimme lantaarnpalen actief' of 'small cell gedetecteerd'

Papieren formulieren

Graag altijd de originele formulieren bewaren, zodat er achteraf nog controle kan plaatsvinden

De ingevulde spreadsheet kun je opsturen aan ons. Wij valideren de gegevens en zorgen voor de plaatsing op emfkaart.nl.emfkaart.nl/ 2024/